นโยบายความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รายละเอียด

บังคับใช้ตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พรบ.60

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มเพื่อขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต วิทยาลัย

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขออนุญาติประชาสัมพันธ์ข้อมูลขึ้นเว็บไซด์วิทยาลัย

คู่มือ

คู่มือขั้นตอนการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในสถานศึกษา